Hvad er det lige man skal huske at få skrevet på kontrakten, når man som funktionær er i kontraktforhandling med arbejdsgiver? Her er et par inputs til hvad jeg plejer at få skrevet på.

Når man kigger på min LinkedIn profil, vil man se at jeg gennem årene har været hos en del forskellige virksomheder. Derfor har jeg også efterhånden en del erfaring med hvad det er man, som funktionæransat, skal være opmærksom på at få skrevet med i kontrakten, da det ikke som standard følger med gennem funktionærloven.

  • Barnets første sygedag
  • 6. ferieuge/5 feriefridage/omsorgsdage
  • 2 ugers fædreorlov med løn
  • Tilladelse til andet hverv under ansættelsen
  • Betalt pension fra arbejdsgiver, meget gerne en fast % af din løn, så stiger bidraget sammen med din løn
  • Firmabetalt telefon & internet