De moderne stofbleer er det miljøvenlige valg. Right? Desværre er det ikke bare et ja/nej svar. Lad os se på hvorfor dette er tilfældet. Er stofbleer virkeligt bedre for miljøet?

Du er her sikkert blot for det hurtige svar, og det korteste svar jeg kan give dig er følgende:

Hvis du bruger tørretumbler og vasker bleerne for sig selv, er der ikke en miljømæssig gevinst at hente. Men lufttørrer du og fylder vaskemaskinen helt op hver gang, er der en del at hente på miljø budgettet.

Så håndterer du vedligehold af stofbleerne på den rette måde, vil jeg mene at vi godt kan anse  bleerne som et miljørigtigt valg. Den miljømæssig dyre del i de moderne stofbleer, er nemlig vedligehold, som vi vil se udgør næsten 90% af miljøbelastningen.

Stofbleer er ikke kun et spørgsmål om miljø. Der er også det økonomiske aspekt at tage i betragtning. Lad os dog her fokusere på miljøet.

Kan plastik være bedre for miljøet end bomuld?

Lad os først starte med det populære og meget delte billede. Billedet, som viser hvor mange engangsbleer et gennemsnitligt barn bruger, modsat hvor mange moderne stofbleer et barn bruger. På et år, vel at mærke.

Engangsbleer vs. stofbleer

Engangsbleer vs. stofbleer

Der er ingen tvivl om at dette er et reklamestunt, sat op for at promovere salget af de moderne stofbleer. Mængderne er rigtige, men der er mere til miljø end det fysiske affald. Dette blev tydeliggjort af DTU Miljø, da de i deres rapport “Life Cycle Assessment of grocery carrier bags” kom med følgende konklusioner.

“Generelt har LDPE-indkøbsposer, som er poser der altid kan købes i danske supermarkeder, de laveste miljøpåvirkninger for de fleste miljøindikatorer”

“… En økologisk bomuldspose skal genbruges 149 gange for at få samme miljøpåvirkning, og helt op til 20.000 gange for alle indikatorer…”

En kontroversiel og uventet udmelding. Her var man ellers lige blevet overbevist om at de økologiske bomuldsposer var det miljøvenlige valg, og så viser det sig at det er bedre for miljøet hvis jeg bruger de billige masseproducerede plastikposer.

Det skal også nævnes at Politiken i 2005 bragte en artikel hvor det proklameret af stofbleer ikke var mere miljøvenlige end engangsbleer. Endvidere har The Washington Post bragt en artikel, hvor de mener at engangsbleer er det bedste valg for miljøet.

Med sådanne konklusioner, starter jeg straks med at overveje, om de moderne stofbleer virkeligt er de miljøvenlige helte som de sættes op til at være.

Hvad er bleerne egentligt lavet af?

Engangsbleer

Engangsbleer

Engangsbleer

Engangsbleer er hovedsageligt lavet af papir hvor resten af bleen er lavet af plast-materialer.

Bleerne bliver ofte beskyldt for at have en masse farlige kemikalier i sig. Hvor dette muligvis er tilfældet i udlandet, synes det ikke umiddelbart at være tilfældet i Danmark. Langt de fleste engangsbleer i Danmark indeholder ikke skadelige kemikalier, da de lever op til både svanemærket og “den blå krans“. Dette kan fx ses på nedenstående referencer:

Moderne stofbleer

Moderne stofbleer

Moderne stofbleer

Moderne stofbleer kommer i mange forskellige typer og faconer.  Langt størstedelen er ikke uden plastik. En typisk opbygning af en genbrugelig ble, er en ydre plastik skal der holder den vandtæt. Indersiden er den absorberende del, her bruges der indlæg som enten sættes fast på coveret, sættes i en “pose”, eller decideret er syet fast i coveret. Indlæggene er i langt de fleste tilfælde lavet af bomuld, men findes også i bambus, hamp og mikrofiber varianter. For at lukke bleerne bruges der i de mest solgte versioner enten velcro eller plast-trykknapper. Jeg synes personligt at KoOgKo.dk har en fin oversigt over de forskellige typer stofbleer man kan finde.

“Rapporten” fra The Environment Agency

Engelske The Environment Agency har i 2005 lavet Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK som jeg har været i stand til at finde. Deres rapport er gennemarbejdet og fyldestgørende, og de er så selvkritiske at de i 2008 fik “Environmental Resources Management Limited” (ERM) til at lave en opdatering af rapporten, som tog hensyn til nye og opdaterede tal på området. ERM brugte også muligheden til at adressere nogle af de antagelser der var gjort i rapporten fra 2005.

Rapporten går så grundigt til værks, at den som en del af beregningen, tager i betragtning hvad barnets urin og afføring består af. Dette er vigtigt for rapporten, da forskellen i hvordan man afskaffer ekskrementerne, kan have indflydelse på hvordan det påvirker miljøet. I England bliver det enten en del af kloaksystemet, eller ender på deres “landfills” (losseplads).

Hvad siger rapporten miljøudgiften er?

For at simplificere de mange tal og oplysninger fra rapporten, har jeg valgt kun at fremhæve “Global Warming Potential” (GWP), som måles i kg af CO2. Den opdaterede rapport fra 2006, konkluderer at “CO2 vægten” over 2,5 år for de to typer af bleer er som følger:

  • Engangsbleer: 550Kg
  • Stofbleer: 570Kg
  • Stofbleer som service: 760Kg

Det ser umiddelbart ikke godt ud for stofbleerne. Ikke nok med at de ligger tæt, så ser stofbleerne jo faktisk ud til at være dårliger for miljøet end engangsbleerne.

Den største udgift for stofbleerne er vedligehold. Mere præcist, mængden af strøm og vand der skal til for at vaske og tørre bleerne. Lad os se nærmere på om ikke vi kan argumentere for at vi kan gøre vedligeholdet billigere for miljøet, end det rapporten har antaget.

Stofbleer som service?

Vaskemaskiner

Der findes i København services hvor man abonnerer på stofbleer og rengøring af disse. Disse virksomheder profilerer sig på at de er:

… et sundt valg for baby og for miljøet.

Som vi ovenfor så, mener rapporten fra The Environment Agency dog at dette ikke det reelle scenarie, da dette er den værste måde at håndtere bleerne. Engangsbleer ville være over 30% billigere for miljøet end at bruge services som disse.

Taget i betragtning at CO2 tallene for disse services ser ud som de gør, har jeg valgt ikke at bruge tid på disse services i denne artikel. I stedet vil jeg fraråde at gøre brug af denne type service, hvis man gør det for at skåne miljøet.

Hvad kan gøre regnskabet bedre for stofbleerne?

Rapporten tager flere antagelser for stofbleerne som jeg personligt ikke finder er realiteten. I hvert fald ikke her i huset. Flere af disse antagelser medfører at vandforbruget stiger markant for stofbleerne.

Undlad at bruge skyllemiddel

Det er alligevel ikke nødvendigt. Godt nok er det kun 1% af CO2 regningen, men 7,2% af de samlede drivhusgasser. Dette resulterer dog “kun” i en nedsættelse af GWP med 0,7% ifølge rapporten.

Lufttør bleerne

Det er dyrt at tørre bleerne i tørretumbleren, og for os har det fungeret helt fint blot at lufttørre bleerne (og alt andet tøj). Det fungerer så fint at vi i skrivende stund ikke ejer en tørretumbler. At lufttørre fjerner alle CO2 udgifter til tørring. Resulterende i en nedsætning af CO2 udgifterne med 16% ifølge rapporten.

Vask bleerne med andet vasketøj

I rapporten har det været antaget at man vasker bleerne alene. Hos os fylder vi altid vaskemaskinen op, der er alligevel altid håndklæder, “normale” stofbleer, og undertøj som skal vaskes ved samme temperatur. At fylde vaskemaskinen helt, sænker CO2 udgifterne med 16% ifølge rapporten.

Brug bleerne til mere end ét barn

Dette inkluderer også at købe bleerne brugt af en der allerede har brugt dem til et barn. Med den måde rapporten er bygget op på, er det svært helt præcist at sige hvor meget CO2 den antager der bliver brugt på produktion og afskaffelse af stofbleerne. Dermed er det også svært at sige hvor meget der er at spare ved at genbruge bleerne til flere børn. Der er dog et scenarie hvor 100% genbrug ved 2. barn, resulterer i en nedsættelse af GWP med 33Kg CO2 pr. barn. Derfor vil jeg tillade mig at antage at produktion & afskaffelse koster 66Kg CO2.

Så hvad kan besparelserne løbe op i?

Når jeg ser på hvordan vi her i huset håndterer de moderne stofbleer, er det et godt billede for miljøet. Vi fylder (næsten) altid vaskemaskinen helt op, og vi lufttørrer bleerne fordi vi har pladsen og muligheden til det. Disse to ting alene får miljøudgiften i CO2 ned på omkring 390Kg for et enkelt barn.

Som det ses herunder, er stofbleer kun gode for miljøet, hvis din håndtering af dem også er det.

Pris i CO2

Pris i CO2

Som grafen ovenfor også viser det, kan stofbleerne være bedre for miljøet. Men det er stadig ikke så stor en besparelse at man på noget tidspunkt kommer over en besparelse på 50%. Det er stadig en fin besparelse, men kontrasten er ikke så stor som det første billede viste det når man sammenligner antallet af engangsbleer med antallet af stofbleer.

Hvis du vil kigge tallene efter, eller selv lege med dem, kan du her hente det excel regneark jeg brugte til at lave ovenstående graf.

Men, er resultaterne ikke anderledes i Danmark?

Studiet er lavet i England, og der er et par ting vi gør anderledes her i Danmark i forhold til i England. Disse ting kan have en indflydelse på hvordan regnskabet ser ud for to typer af bleer her i Danmark.

Jeg har for overbliks skyld valgt ikke at medregne disse forskelle i mine tal ovenfor, da det så hurtigt begynder at blive kompliceret. Det er dog ting, der er værd at nævne, da de ikke er uden relevans for diskussionen.

Afskaffelse af engangsbleer

I England ender 80 procent af deres affald på lossepladser, hvor det bliver “hældt i et hul i jorden”. I Danmark bliver det affald vi ikke sorterer sendt på forbrænding. Afbrænding er meget bedre for miljøet end en losseplads, op til 40% færre udledte drivhusgasser (i rapporten kaldet GHG).

Taget i betragtning at afbrænding kun skulle udlede 60% af de drivhusgasser som en losseplads gør, kan vi skære en del af miljøudgiften for engangs bleerne. Jeg har dog ikke regnet på hvor meget dette har at sige.

Renere strøm

I Danmark bruger vi ~30% mindre Co2 pr. kWh strøm i forhold til  englænderne. Dansk Co2 pr. kWh er under 200g hvor englænderne bruger ca 275g Co2 pr kWh strøm. Dette betyder at den CO2 udledning vi ser for strøm i rapporten, kan skæres ned med ~30%. Dette gør vil give et positivt udsving for vedligehold af stofbleer.

Lavere vandforbrug

Ifølge rapporten bruges der 75L vand pr. vask. I Danmark bruger vi ifølge Bolius 44L vand pr. vask. Dette vil unægteligt også give et positivt udsving for vedligehold af stofbleer, da den største synder på miljøposten her er vandet brugt til vask.

Mit valg af kilder

Jeg læner mig her i artiklen meget op af den opdaterede rapport fra The Environment Agency. Mest af alt er det en kommentar til rapporten, og en justering af tallene i forhold til danske forhold. Dertil er der lavet nogle justeringer af logiske valg man kan gøre for at gøre stofbleer mere miljøvenlige.

Da vi selv bruger moderne stofbleer herhjemme, og har set dem som et godt valg for miljøet, kan det være svært ikke at blive farvet i konklusionen. Man ønsker trods alt altid at blive bekræftet i at de valg man har taget, har været de rette.
Netop derfor ville jeg kun acceptere at moderne stofbleer kan være det rigtige valg for miljøet, hvis analysen ikke er utvetydig. Det står dog for mig klart, at de moderne stofbleer er det bedste valg for miljøet. Såfremt man har mulighed for at vedligeholde dem på en skånsom måde for miljøet.

Hvis du er uenig i mit valg af kilder, og/eller har nogle gode kilder som modsiger mine konklusioner, så hold dig endelig ikke tilbage for at fortælle mig om det i kommentarsporet. Hvis det viser sig at min konklusion er forkert, skal vi have rettet op på det