Har du har en partner (kæreste, ægtefælle, etc.) er I nødt til at være afstemt i jeres fælles mål. Hvis ikke I kæmper for det samme bliver det svært at nå frem. Og er jeres mål ligefrem modstridende når I ingen steder. I ville ikke være i stand til at kunne give jeres mål det fokus det fortjener.

I mange danske hjem, er det primært kun den ene i parforholdet som holder styr på økonomien. Det er denne ene person der tjekker at saldoerne ser ud som de skal og sørger for at regningerne er betalt til tiden. Ofte føler denne part at det er et ansvar de står alene med. Og i de fleste tilfælde er privatøkonomien noget de egentligt gerne ville dele med deres partner.

Vær enige om det endelige mål

Hvis det forholder sig på samme måde hjemme hos jer, vil jeg antage at det er dig der står med det primære ansvar for økonomien. Det er trods alt dig der læser denne artikel Det er muligvis også dig der har de store planer for den økonomiske fremtid, måske har du allerede en plan om hvordan du vil nå dertil. Her er det vigtigt at huske at man skal være clearet med sin partner om disse planer. For ikke at snakke om at I skal være enige om det langsigtede mål.

Hvis ikke I er enige om det langsigtede mål, kan din partner ende med ikke at være tilfreds med den mængde tid du bruger på at opnå dette mål. Det kan også ske at I ikke er enige om hvad familien skal ofre for nå det langsigtede mål. Hvis dette er tilfældet, er  det vigtigt at genoverveje om målet er det rette. Det kan ske at den ene i forholdet har det fint med den økonomiske indkomst I har nu, mens den anden drømmer om mere og noget større. Det er vigtigt at I får afstemt hvad det fælles mål er, hvis ikke I skal ende med at modarbejde hinanden. I værste fald kan det ødelægge jeres forhold.

Tag de finansielle beslutninger sammen

Det er vigtigt at finansielle beslutninger tages sammen. Både fordi I skal være afstemt om hvorvidt beslutningen er den rette vej mod jeres endelige mål. Men også fordi alene det at forklare jeres overvejelser over for hinanden, hjælper jer til bedre selv at forstå hvad det er I er på vej ind i. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg har altid haft det mindset at jeg vil kunne forklare mine beslutninger.

Dette gælder også overfor min kone. Det der har lært mig mest om økonomi gennem tiden, er netop dette mindset. At skulle kunne forklare de økonomiske beslutninger til min kone, uden at hun kan stille spørgsmål til mine overvejelser hvor jeg ville ende med at sige “det ved jeg ikke”. Og de gange det sker (for det sker), er det min motivation for at lære mere og sætte mig dybere ind i stoffet.

Jeres forhold er en fælles rejse

Det vigtigste mål at have for øje, er at det er meningen at et parforhold skat være et partnerskab. I har valgt at starte en rejse sammen. Forhåbentligt bliver det en langt rejse, som både kræver planlægning og løbende afstemning med din partner. Dette gælder økonomi, men der er også en del andre ting i livet at være afstemt omkring, end lige hvordan pengene skal bruges

Fik du læst de andre lektioner?

Du er netop kommet gennem 10. lektion i min serie af “De 10 vigtigste lektioner i privatøkonomi“. Du kan finde de andre lektioner herunder: